Nova politička platforma i poziv na debatu

U današnjem svijetu tranzicije političkog legitimiteta, kada u Evropi postaju sve tanje granice između ideoloških pretpostavki ljevice i desnice, kada političke partije nastoje da redefinišu poziciju centra, potrebno je iznova inovirati političku platformu kako bi sačuvali legitimitet u vremenu postmodernih globalnih izazova. Nema statičkih sistema, i jednoznačnih odgovora. Globalni društveni sistem je u tranziciji, bilo pod uticajem ekonomskih nedaća ili ispoljavanjem potrebe za daljom demokratizacijom društva. Jedino stalno inoviranje naše političke platforme uz čuvanje temeljnih principa može obezbijediti efikasnu i efektivnu izvršnu vlast, kadru da se suoči sa svim aspektima globalizacije.

Partija nezavisnosti, crnogorska Partija

DPS je državotvorna partija. Ta odgovornost je najveća, jer iz nje proizlazi stabilnost sistema i konkurentnost društva. Ona treba da zastupa modernu politiku i moderan imidž, ali sa tradicionalnim nacionalnim identitetom. Mi smo, u saradnji sa koalicionim partnerima, pisali istoriju – i naša odgovornost je zato istorijska. Zato je DPS partija nezavisnosti. Tradicionalni identitet crnogorskog društva može biti zasnovan na određenju “crnogorskog minimuma” – kao skupa načela koji obuhvataju priznanje naše političke zajednice, naše viševjekovne državnosti i nezavisnosti, naših simbola, jezika i istorije. Crnogorsko društvo je ujedinjeno u različitosti mnogih običaja, kulturne pripadnosti i vjerskih uvjerenja, gdje svi poštuju svakog, i ne isključuju nikog iz zajednice. DPS se definiše kao čvrsta i jasna crnogorska partija – naš identitet je inkluzivan, a ne ekskluzivan. Zato DPS promoviše crnogorsko društvo kao visoko kvalitetan sklad Crnogoraca, Srba, Bošnjaka-Muslimana, Hrvata, Albanaca, Roma i drugih. Biti dio savremenog crnogorskog društva znači živjeti u bogatstvu i toleranciji svih etničkih grupa, vjerskih, jezičkih i kulturnih zajednica. Evropske integracije i učlanjenje u NATO su najbolji okvir dugoročnog obezbjeđenja crnogorske državnosti i nezavisnosti, kao i okvir za očuvanje crnogorskog kulturnog i duhovnog identiteta.

21. vijek demokratije u Crnoj Gori

DPS treba da predvodi promjene načina vođenja politike u Crnoj Gori. To znači da građani treba da se posvete politici, ne samo oni koji ne glasaju, nego i oni koji misle da je to njihov jedini zadatak. Svi ljudi imaju svoje stavove – ne treba se plašiti da ih čujemo! DPS i naše organizacije treba da predvode globalnu debatu o budućnosti Crne Gore kao i diskusije o budućnosti i razvoju lokalnih zajednica. Mi smo stranka koja nosi odgovornost za razvoj demokratije u našem društvu. Sada je vrijeme da se živi. Ne treba da se plašimo budućnosti, mi je stvaramo.

Politički kredibilitet  za novo doba

DPS će uvijek ostati Demokratska partije socijalista, ali znamo da se uz osvit 21. vijeka značenje riječi “demokratska”  širi više nego ikada, dok odrednica “socijalisti” mora biti redefinisana u skladu sa promjenama na globalnom i lokalnom nivou. Moramo da pojasnimo ideološke principe u novom vremenu. Naš “Crnogorski put” će značiti naš put do jačeg društva koje obezbjeđuje jednake mogućnosti i za žene i sve manjinske grupe i odbacuje diskriminaciju. Ekološka svijest je važna za očuvanje neopisive ljepote i prirodnih vrijednosti naše zemlje. Naša vizija je energična, konkurentna ekonomija koja se zasniva na održivom razvoju, odgovornom korišćenju nacionalnih resursa, modernoj infrastrukturi i talentima, inteligenciji i znanju naših ljudi koji grade društvo kao pojedinci, u kojoj je država servis građana, a ne odgovor na sva pitanja. Naša vizija treba da se materijalizuje u politici koja daje odgovore na vrlo izazovnu drugu deceniju ovog vijeka. 

Novi način komunikacije i unaprijeđen imidž

Radi rješavanja najdubljih političkih problema i u Crnoj Gori, kao i svuda širom kontinenta stvara se poseban način komunikacije među političarima. Ova vrsta komuniakcije je jedino adekvatna prilikom razgovora o državnim, ekonomskim i pravnim poslovima. Ali neadekvatna je za diskusiju o glavnim političkim pitanjima sa biračima – jer oni jednostavno ne razumiju taj jezik. To je razlog zašto političari gube povjerenje ljudi u cijeloj Evropi – oni misle da političari više ne brinu o njima. To često bude i razlog socijalnog nezadovoljstva. DPS treba da unaprijedi komunikaciju sa biračima. Mi treba da razgovaramo srcem i dušom sa ljudima i ostavimo birokratski jezik iza sebe. Na taj način bi se pokazale osnovne promjene u načinu razmišljanja i politici. DPS kao najjača i najpopularnija partija u Crnoj Gori mora da se oslanja mnogo više na internet i društvene mreže u internoj i eksternoj komunikaciji.

Mladi u fokusu

DPS je uvijek favorizovao vladinu politiku u smjeru mladih, jer su progresivni i orijentisani ka budućnosti. DPS treba da ostane atraktivan za mlade ljude, ojača imidž, osvježi svoje poruke i fokusira se na stvaranje novih mogućnosti za mlade (i bolje mogućnosti za obrazovanje i brže otvaranje novih radnih mjesta). Mlađi članovi u DPS-u treba da budu spremni na preuzimanje sve odgovornijih poslova. Dinamika vremena u kojem živimo to zahtijeva. Jasne političke poruke i vizuelna komunikacija su od ključnog značaja za uspjeh, posebno u komunikaciji sa mladima jer je najteže legitimitet sačuvati u tom dijelu populacije.

Stranka za jačanje srednje klase i preduzetništva

DPS-ova ekonomska politika ima za cilj da smanji biznis barijere, podstiče ekonomski razvoj, kao i atraktivnost preduzetništva u Crnoj Gori, jer želimo da ojačamo i stvorimo novu srednju klasu, koja može da profitira od zajedničkog tržišta Evropske unije. Po našem mišljenju, država mora izbjegavati miješanje na tržište, i fokusirati se na obezbjeđivanje finasijske stabilnosti i pružanje najvišeg kvaliteta javnih usluga daljim sprovođenjem strukturnih reformi i ulaganjem u infrastrukturu. Brojne resurse je moguće valorizovati samo u sistemu tržišne ekonomije. Tržišna ekonomija i usluge države će dovesti do otvaranja novih radnih mjesta, jednakih mogućnosti i socijalne inkluzijeEkonomski sistem treba da bude što diversifikovaniji, ali i fleksibilan. Socijalistički poredak neekonomskog zapošljavanja je krahirao, i fokus politike DPS-a je na jačanju malih i srednjih preduzeća i porodičnog biznisa. Atraktivnost Crne Gore kao investicione destinacije uticaće na sve veća interesovanja renomiranih investitora. 

Treba se obratiti obeshrabrenim biračima!

Dosta građana Crne Gore ne glasa na izborima. Crna Gora ima 80.000 pasivnih birača. Svaki pasivni birač predstavlja veliki gubitak za demokratiju. DPS treba da nastoji da je jedan od osnovnih zadataka da uvjeri birače da griješe oni koji misle da se njihov glas ne čuje. I kao najveća stranka u Crnoj Gori, treba da budemo njihov prvi i pravi izbor.

Otvoreni DPS se uključuje u novu vrstu razgovora sa ljudima

DPS-a treba da pokaže da je pokretač transformacije demokratije u Crnoj Gori od 20. do 21. vijeka. DPS treba da iskoristi svoj potencijal da ojača zajednicu u širem kontekstu a ne samo u parlamentu ili u opštinama. Jedan od vidova jeste i pokretanje dobrotvornih aktivnosti, čak i teži stvaranju Fondacije za promovisanje određenih važnih društvenih pitanja. Globalni izazovi imaju svoje lokalne manifestacije.

Novi naglasak na unutrašnju diskusiju i organizaciju

Članovi partije nisu samo glasačke mašine. Interne diskusije su važne da članovi vide naše vrline i naše slabosti. Jedan od novih organizacionih aktivnosti može da bude i u formi političke akademije (gdje članovi mogu da usavršavaju svoje vještine, na primjer, rasprave, ili vide kakva je politika u inostranstvu), izgradnju programa partnerstva sa srodnim zapadnim partijama, uspostavljanje Internship programa u Zapadnoj Evropi. Jedino tako možemo implementirati buduću politiku.

Bookmark and Share
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to Nova politička platforma i poziv na debatu

  1. Sanaderizacija sanaderizacija sanaderizacija sanaderizacija sanaderizacija sanaderizacija sanaderizacija sanaderizacija sanaderizacija sanaderizacija sanaderizacija sanaderizacija sanaderizacija sanaderizacija sanaderizacija sanaderizacija sanaderizacija sanaderizacija sanaderizacija sanaderizacija sanaderizacija sanaderizacija sanaderizacija sanaderizacija sanaderizacija sanaderizacija sanaderizacija sanaderizacija sanaderizacija sanaderizacija…

    O kako cemo ti gulit zivce, Djukanovicu, misu mali…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s